Studiedagen scholen

Steeds meer kinderen hebben last van onrust. We leven in een maatschappij met veel prikkels voor kinderen. Televisie, specomputers, tablets, social media, alles lijkt steeds sneller te gaan en rust en geduld lijken soms ver te zoeken. Daarnaast ligt de nadruk in het onderwijs vaak op hoge prestaties en dat levert voor sommige kinderen ook stress en onrust op. Mindfulness leidt tot minder stress, meer rust en een beter psychisch welbevinden blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Tilburg (Snippe, E., Nyklicek, I., & Schroevers, M., 2015).

Mindfulness oefeningen leren kinderen aandacht te hebben voor het nu. Het gaat om dat wat je nu beleeft en niet om het verleden of de toekomst. Als de focus op het nu ligt, train je aandacht hebben voor dat wat je doet. Dit leidt tot een betere concentratie en daarmee ook tot betere leerprestaties. Mindfulness leert kinderen gedachten los te laten, waardoor piekeren vermindert. Via aandachtsoefeningen worden ze zich meer bewust van zichzelf en ze oefenen in het aardig zijn voor zichzelf en voor een ander. Ze leren dat ze er mogen zijn en hierdoor ontstaat rust en begrip.

Doelen                                                                                 Resultaten

  • goede focus op het nu                                    -->  verbetert de concentratie
  • loslaten van gedachten (piekeren)                -->  geeft rust en ruimte
  • blij zijn met wie je bent                                   -->  meer eigenwaarde, meer begrip en minder pestgedrag
 

Voorbeeld invulling

Het aanbod wordt op maat gemaakt. Daarbij wordt tijdens een gesprek gekeken waar behoefte naar is.

Een studiedag kan bijvoorbeeld bestaan uit een ochtend mindfulness voor de leerkrachten en in de middag uitleg en ervaring opdoen in de oefeningen mindfulness voor kinderen. Na de studiedag gaan de leerkrachten dan in hun eigen groep met mindfulness aan de slag met behulp van de oefeningen uit de bijgeleverde reader.

Een tweede studiedag kan een aantal maanden later gegeven worden en bestaan uit oefeningen mindfulness voor de leerkrachten en evaluatie van de afgelopen periode in de groepen/ ruimte voor vragen en naar behoefte nog ervaren van de oefeningen voor kinderen.

Ook is het mogelijk om een lessenserie voor kinderen te laten geven en/of te kiezen voor een combinatie van studiedag(en) en lessenserie.

 
Meer rust en focus
voor de kinderen op
jouw school ?

Maak een afspraak