Cursus Mindfulness voor kinderen

Steeds meer kinderen hebben last van stress en/of onrust. We leven in een maatschappij waar veel lijkt te moeten. De nadruk ligt op hoge prestaties en dat levert voor kinderen druk en stress op. Een cursus Mindfulness leert je kind aandacht te hebben voor het nu. Het gaat om dat wat je nu beleeft en niet om het verleden of de toekomst. Door gedachten los te laten, vermindert het piekeren en via aandachtsoefeningen wordt je kind zich meer bewust van zichzelf en leert dat hij of zij er mag zijn!

Mindfulness zorgt voor:

  • betere concentratie
  • loslaten van gedachten (piekeren)
  • blij zijn met wie je bent
  • meer zelfvertrouwen en eigenwaarde

Cursus info

Cursus Mindfulness voor ouder en kind vanaf 8 jaar:

  • 4 lessen van ongeveer een uur
  • een mix van oefeningen voor zowel kind als ouder, zodat je samen kan leren
  • inclusief geluidsopname en een werkboek met informatie en oefeningen voor thuis

Cursus Mindfulness voor jongeren vanaf 12 jaar:

  • een intakegesprek samen met een ouder
  • 3 lessen van ongeveer een uur
  • inclusief geluidsopname en een werkboek met informatie en oefeningen voor thuis

Interesse in 1 van de 2 cursussen?

Meld je aan